Přihláška do DANCE EB 


Přihlášky na školní rok 2019/2020 jsou uzavřeny. 

Vyplntě prosím veškeré údaje.

Do vybrané hodiny můžete přijít pouze po zaslání přihlášky (přihláška není závazná, slouží jen k přehledu počtu přihlášených).

Pokud chcete docházet na více stylů, či si ho jen vyzkoušet, vyplňte prosím přihlášku na každý styl zvlášť.


Při nastoupení do hodin STUDIA DANCE, každý zástupce člena (či plnoletý člen) musí podepsat vstupní interní dohodu (GDPR, závazné přihlášení do studia, seznamuje s chodem a pravidly studia, včetně vztahu mezi členem a studiem).  Dokument obdrží na tréninku.