Přihláška do DANCE EB 


PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME PO CELÉ LÉTO ! 

Začínáme 9. září a do 9.října máme pro nové zájemce všechny kurzy volně přístupné a zdarma. Vyzkoušejte si, co vaše děti bude nejvíce bavit.

Přihlášku na nový školní rok zasílají i stávající členové.

S odesláním přihlášky nejste automaticky zavázáni do studia na kurz, níže uvedená přihláška nám slouží k informaci o zaplnění kurzu a zda ještě můžeme v září přijímat nováčky.

Vyplntě prosím veškeré údaje.

Do vybrané hodiny můžete po zaslání přihlášky přijít.

Pokud chcete docházet na více stylů, či si ho jen vyzkoušet, vyplňte prosím přihlášku na každý styl zvlášť.


Při nastoupení do hodin STUDIA DANCE, každý zástupce člena (či plnoletý člen) musí podepsat vstupní interní dohodu (GDPR, závazné přihlášení do studia, seznamuje s chodem a pravidly studia, včetně vztahu mezi členem a studiem).  Dokument obdrží na tréninku.