Přihláška do DANCE EB 

Vyplntě prosím veškeré údaje.
Poté budete zaevidováni do databáze DANCE EB.

Do vybrané hodiny můžete po zaslání přihlášky rovnou přijít,dle databáze si Vás osobně na hodině odškrtneme.

Pokud chcete docházet na více stylů, či si ho jen vyzkoušet, vyplňte prosím přihlášku na každý styl zvlášť.


Při nastoupení do hodin STUDIA DANCE, každý zástupce člena (či plnoletý člen) musí podepsat vstupní interní dohodu (závazné přihlášení do studia, seznamuje s chodem a pravidly studia, včetně vztahu mezi členem a studiem).  Dokument obdrží na tréninku.