Ceník (členské příspěvky) 

Dětství a dospívání našich dětí je nesmírně krátké, u nás tvoříme vzpomínky pro celé rodiny, které zůstanou celý život.

Z důvodu zvýšení cen pronájmů prostor, kde působíme, jsme nuceni ke zvýšení členských příspěvků o 42,-/za měsíc. 

Kurzovné se platí za počet odchozených hodin v týdnu.  Studio nabízí několik tanečních stylů a naši členové toho plně využívají. Ceny níže jsou uvedeny za jedno pololetí. 

1. pololetí prosím uhradit nejpozději do 20.října 2022 a 2. pololetí do 10.února 2023 (po neuhrazení do daného data nabíhá penále a tanečník nebude moci navštěvovat kurzy do zaplacení dlužné částky).

POČET ODCHOZENÝCH HODIN

POLOLETÍ

1 hodina týdně

Sourozenci 1 h                                                                      

2.360 Kč

4.160 Kč

1,5 hodiny týdně

Sourozenci 1,5 až 2 h

2.860 Kč

4.760 Kč

2 hodiny týdně

Sourozenci 4.960,-

3.360 Kč

2,5 hodiny týdně 

Sourozenci 2,5 a více hodin

3.860 Kč

4.760 Kč

3-3,5 hodiny týdně    

Sourozenci 5.160,-                                                                                                  

4.360Kč

4 a více hodin týdně

Sourozenci 5.260,-

4.860 Kč

KURZ STEPU 

tento kurz má stálou cenu za pololetí

2.460 Kč

  0434067309/0800- Platba kurzovného probíhá na účet studia (variabilní symbol je datum narození dítěte a poznámka je jméno dítěte a případně kurz)

0569323103/0800 - účet na platbu kostýmů, doplňků a dalších produktů na tanec 


Ve dnech celostátních svátků a školních prázdnin se neučí.